Jak napisać wniosek o dotacje unijne?

Jak napisać wniosek o dotacje unijne?

Dotacje unijne mogą pomóc Ci w realizacji nowych inwestycji. Chociaż dotacje unijne w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju i wzrostu polskiej przedsiębiorczości, proces ubiegania się o dotacje unijne może być powolny i trudny. Proces ten składa się z kilku etapów, a przedsiębiorcy muszą spełnić określone warunki, zanim pieniądze zostaną przelane na ich konta. Po pierwsze, należy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganą dokumentacją. Jak ubiegać się o dotacje unijne lub dofinansowanie projektu? Gdzie znajdę listę z załącznikami? Wyjaśniamy.

Jakie informacje powinien zawierać wniosek o dotację?

Trudno jest złożyć wniosek o dofinansowanie unijne lub dotacje bezzwrotne. Jest wiele przepisów, które często się zmieniają i różne zasady przyznawania środków. Aby wniosek został oceniony pod względem formalnym, należy dołączyć do niego komplet załączników. Mogą się one różnić w zależności od programu. Lista załączników znajduje się w dokumentacji konkursowej oraz w formularzu wniosku. Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić, czy otrzymaliśmy wszystkie załączniki. Na etapie weryfikacji odrzucane będą wnioski, które nie posiadają kompletnej dokumentacji.

Wniosek o dofinansowanie musi zawierać:

 • biznesplan
 • harmonogram realizacji projektu,
 • kosztorys,
 • analizę finansową.
 • wymagane załączniki

Najczęściej spotykana lista załączników obejmuje:

 • Studium wykonalności projektu to analiza, która potwierdza, że projekt jest wykonalny, dzięki czemu instytucja może podjąć decyzję, czy planowana inwestycja jest możliwa do zrealizowania. Analiza nie powinna być postrzegana jako optymistyczna lub pesymistyczna. Ważne jest, aby kierować się zdrowym rozsądkiem i być nieco krytycznym. Analiza ryzyka powinna identyfikować potencjalne problemy i bariery, które mogą mieć realny wpływ na rozwój firmy/projektu.
 • Bilans jest również znany jako. Lista aktywów i pasywów firmy, potwierdzona przez biegłego rewidenta/głównego księgowego.
 • Rachunek zysków i strat obejmuje wyniki finansowe firmy za miniony rok.
 • Oświadczenie o możliwości realizacji projektu.
 • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Oświadczenie o możliwości zwrotu podatku VAT
 • Kopie wszystkich umów z partnerami, podwykonawcami i innymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu.
 • Wyciąg z dokumentacji technicznej: Projekt i opis parametrów inwestycji.

Jak napisać wniosek dofinansowanie?

Każdy z nas jest w stanie widzieć realia swojego biznesu i świadomie podejmować decyzje o inwestycjach, które chce zrealizować. Może się jednak zdarzyć, że nie będziemy mogli ubiegać się o dofinansowanie.

Wniosek o dotację z unijną jest dokumentem konspektowym. Każdy punkt powinien być szczegółowo opisany, aby przekonać Komisję, że dotacja jest tego warta. Wymagany jest biznesplan. Będzie on zawierał opis naszego pomysłu, uzasadnienie, a także oczekiwane efekty inwestycji. Ważne jest, aby podkreślić wyjątkowość projektu i skupić się na cechach, które składają się na naszą działalność. Biznesplan musi wykazywać dogłębne zrozumienie rynku, aby komisja mogła trafnie ocenić ryzyko i oszacować nasze szanse. Ważne jest wskazanie zakresu projektu, a także tego, czy będzie on realizowany w całym kraju, czy na konkretnym obszarze. Konieczne będzie stworzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, planu sprzedaży oraz listy planowanych zakupów, które są ściśle związane z prowadzoną działalnością. Ponadto będziesz musiał przewidzieć przychody z inwestycji wraz z kosztami stałymi i zmiennymi.

Staranie się o dotacje unijne jest trudne. Wymaga to dużo pracy i dobrej znajomości przepisów. Najlepsi są specjaliści. Profesjonalna firma doradcza może zapewnić pełną pomoc na wszystkich etapach procesu ubiegania się o fundusze unijne. Zespół specjalistów na początku przeprowadzi audyt unijny, który określi, czy projekt ma szansę na otrzymanie dotacji. Następnie pomogą w przygotowaniu wniosku, biznesplanu i harmonogramu projektu, a także szeregu załączników. Eksperci mogą pomóc w prawidłowym rozliczaniu i monitorowaniu realizacji dotacji po jej przyznaniu. Profesjonalni doradcy mogą znacznie zwiększyć szanse na otrzymanie dotacji.

Więcej o pisaniu wniosków o dotacje unijne oraz najczęstszych błędach popełnianych przy jego pisaniu przeczytasz na https://ulicafinansowa.pl/blog/wniosek-o-dotacje-najczestsze-bledy-przy-ubieganiu-sie-o-dotacje/rwge_nzlo

Gdzie można złożyć wniosek o dotacje unijne?

Możemy zdać się na specjalistów, którzy pokierują nas do odpowiedniej instytucji, która ogłosiła konkurs i gdzie należy złożyć nasz wniosek o dotację unijną. Jeśli zdecydujemy się działać na własną rękę, ze wszystkim będziemy musieli poradzić sobie sami. Najpierw należy wypełnić formularz na stronie internetowej interesującego nas programu, aby złożyć wniosek. Następnie należy przygotować wniosek zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej oraz dołączyć wszystkie załączniki.

Gdzie mogę ubiegać się o dotację unijną? Wszystko zależy od wybranego programu, więc i tej informacji należy szukać na stronie internetowej. Po złożeniu wniosku należy uzbroić się w cierpliwość. Wniosek zostanie poddany szczegółowej i formalnej weryfikacji. Zostanie oceniony pod kątem wykonalności, zawartości merytorycznej i zgodności z wymogami. Możemy się spodziewać, że na jego rozpatrzenie będziemy czekać nawet do trzech miesięcy. Podpisanie umowy z instytucją finansującą. Umowa będzie zawierała wszystkie nasze prawa i obowiązki, plan realizacji projektu, budżet oraz szczegóły rozliczenia. Musimy przestrzegać warunków umowy.

Previous Oto 4 sposoby na radzenie sobie z zakwasami
Next Nauka jazdy pod okiem egzaminatorów? To możliwe!

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Warszawski Służewiec przekształca się z dzielnicy biurowej w mieszkalną

Warszawski Służewiec to już nie tylko zagłębie biurowców. Powstaje tu coraz więcej budynków mieszkalnych. Dzielnica biurowa może się stać dobrym miejscem do życia, jak pokazują przykłady z Amsterdamu, Barcelony czy Londynu. Wymaga

Wiadomości 0 Comments

ZWOLNIJ TEMPO PRZED PODRÓŻĄ

Wielu mieszkańców garnizonu warszawskiego w okresie zbliżających się ferii wybiera się na wypoczynek w odległe rejony naszego kraju lub poza jego granicę. Przed podróżą sprawdźmy stan techniczny naszego samochodu. Wizyta

Wiadomości 0 Comments

ODNALEZIONO MEBLE Z ŁAZIENEK KRÓLEWSKICH W WARSZAWIE

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego Komendy Stołecznej Policji wspólnie z przedstawicielami Wydziału Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnaleźli i zabezpieczyli w Sopocie 4 krzesła, 2 fotele i stolik, które mogą

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź