Co zrobić z PIT 11, który dostałem?

Co zrobić z PIT 11, który dostałem?

Formularz PIT 11 wypełniają pracodawcy zatrudniający pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło oraz inni płatnicy PIT wymienieni w ustawie. Mają oni obowiązek (wynikający z art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), przekazać podatnikom oraz właściwym dla nich urzędom skarbowym informacje o wysokości osiągniętego przez zatrudnione osoby dochodu i pobranych zaliczek.

Pit 11 musi trafić do podatnika do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. i może być przesłany w formie papierowej lub elektronicznej. Formularz PIT-11 przeznaczony jest do wykazania dochodów opodatkowanych według skali (18%. i 32 %), od których wypłacający świadczenie w ciągu roku podatkowego potrącał i odprowadzał zaliczki Oprócz informacji o przychodach w PIT-11 wykazywane są:

  • koszty uzyskania przychodów w ciągu roku podatkowego,
  • zaliczki na podatek dochodowy pobrane przez płatnika,
  • podlegające odliczeniu składki społeczne,
  • podlegające odliczeniu składki zdrowotne.

Co zrobić z PIT 11, jeśli zatrudniony pracownik złożył pracodawcy  PIT-12?

Informacji PIT-11 nie wypełniają pracodawcy i inni płatnicy, do których podatnik zwrócił się z wnioskiem o rozliczenie jego podatku wypełniając druk PIT-12. W takiej sytuacji, zarówno podatnik jak i urząd skarbowy otrzymają do końca lutego PIT-40. Jeśli otrzymamy taki druk musimy pamiętac, że w dalszym ciągu możemy rozliczyć się sami, jeśli zdecydujemy, że chcemy skorzystać z przysługujących nam ulg i odpisów.Złożenie przez pracownika PIT-12 nie oznacza bowiem, że definitywnie rezygnuje z tego uprawnienia.

Co zrobić z PIT 11, jeśli dostałem ich kilka?

Pit 11 jest podstawą do dalszego działania prowadzącego do rocznego rozliczenia się z organami podatkowymi. Informacje zawarte w tym formularzu należy umieścić we właściwych polach zeznania PIT 36 lub PIT 37 wypełnianego samodzielnie w wersji papierowej lub jako PIT online. W przypadku, kiedy w czasie minionego roku podatkowego 2016 podatnik uzyskiwał przychody z różnych źródeł, powinien otrzymać PIT- 11 od każdego płatnika. Należy więc zsumować kwoty w nich podane i wpisać w jednej rubryce, jeśli są to przychody z tych samych źródeł (np. mając kilka umów o pracę, przychody ze stosunku pracy należy wykazać łącznie jako należności ze stosunku pracy, a kwoty z innych źródeł, np. zasiłki należy wykazać łącznie w rubryce: inne źródła).

Co zrobić z PIT 11, jeśli podane są w nim nieprawidłowe dane?

Podatnik, który otrzymał PIT-11 nie ma możliwości korygowania tej informacji. Może on natomiast zgłosić płatnikowi swoje  zastrzeżenia. Jeżeli wystawiona informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy  została sporządzona niezgodnie ze stanem faktycznym, należy dokonać korekty PIT-11.

Korekta wymagana jest np. wtedy, gdy wprowadzono niewłaściwe kwoty przychodu czy pobranych zaliczek. Korektę konieczna jest również wówczas, jeżeli w informacji PIT-11 wpisano błędne dane podatnika (pracownika, zleceniobiorcy) bądź płatnika (firmy) (art. 81 Ordynacji podatkowej).

Korekty dokonuje płatnik w ten sposób, że  sporządza i przekazuje informację korygującą PIT-11, którą przesyła zarówno do pracownika, jak i właściwego urzędu skarbowego.

Zdarza się, że pomyłki dotyczą nie tylko jednego podatnika. Może to się zdarzyć np. przy zmianie programu do rozliczania pit lub innego programu z którego korzysta płatnik. W takim przypadku należy skorygować wszystkie informacje PIT-11 wystawione z błędami, a korekty przesłać do wszystkich pracowników oraz urzędów skarbowych.

Dostałem pit 11. Co robić? Jeśli podatnik nie otrzyma od pracodawcy lub innego płatnika informacji PIT-11, nie zwalnia to podatnika ze złożenia zeznania rocznego. Termin rozliczenia pit 37 i pit 36  upływa 2 maja 2017. Osobiste upomnienie się o PIT-11 najczęściej jest skuteczne, ale jeśli nie przyniesie rezultatu, można poprosić o interwencję urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowej. Za uchybienie obowiązkom płatnika grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Program PIT od PITax.pl Łatwe podatki dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych udostępniany jest nieodpłatnie organizacjom pozarządowym w celu wsparcia w zbiórce 1% podatku dochodowego na ich rzecz. Zapraszamy do przekazania 1% podatku na wybraną przez siebie organizację.

Previous ARESZT DLA KIEROWCY ZA SPOWODOWANIE ŚMIERTELNEGO WYPADKU POD WPŁYWEM AMFETAMINY
Next NARKOTYKI W OPAKOWANIU PO GRZE KOMPUTEROWEJ

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Hurtownia odzieży markowej – czy warto skorzystać z jej oferty?

Hurtownia odzieży markowej to świetny sposób dla firm na zakup odzieży po obniżonej cenie. Tego typu odzież jest często kupowana hurtowo od producentów, co pozwala firmom na zakup odzieży po

Wiadomości 0 Comments

ULTRA DYŻURNY

Dla dyżurnego komendy w Starych Babicach podkomisarza Arkadiusza Chodorowskiego nie ma dystansu nie do przebiegnięcia. 11 czerwca ukończył najtrudniejszy bieg, jaki odbywa się w naszym kraju – słynny bieg Rzeźnika.

Wiadomości 0 Comments

Kosmetyki i chemia gospodarcza – jak kupować, żeby nie zrujnować domowego budżetu?

Poznaj przydatne wskazówki, które pozwolą zaoszczędzić podczas kupna chemii domowej i kosmetyków. Dowiedz się również, jak mądrze gospodarować tymi środkami, aby starczały na dłużej. Porównuj ceny, śledź promocje Na ostateczną

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź