Co zrobić z PIT 11, który dostałem?

Co zrobić z PIT 11, który dostałem?

Formularz PIT 11 wypełniają pracodawcy zatrudniający pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło oraz inni płatnicy PIT wymienieni w ustawie. Mają oni obowiązek (wynikający z art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), przekazać podatnikom oraz właściwym dla nich urzędom skarbowym informacje o wysokości osiągniętego przez zatrudnione osoby dochodu i pobranych zaliczek.

Pit 11 musi trafić do podatnika do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. i może być przesłany w formie papierowej lub elektronicznej. Formularz PIT-11 przeznaczony jest do wykazania dochodów opodatkowanych według skali (18%. i 32 %), od których wypłacający świadczenie w ciągu roku podatkowego potrącał i odprowadzał zaliczki Oprócz informacji o przychodach w PIT-11 wykazywane są:

  • koszty uzyskania przychodów w ciągu roku podatkowego,
  • zaliczki na podatek dochodowy pobrane przez płatnika,
  • podlegające odliczeniu składki społeczne,
  • podlegające odliczeniu składki zdrowotne.

Co zrobić z PIT 11, jeśli zatrudniony pracownik złożył pracodawcy  PIT-12?

Informacji PIT-11 nie wypełniają pracodawcy i inni płatnicy, do których podatnik zwrócił się z wnioskiem o rozliczenie jego podatku wypełniając druk PIT-12. W takiej sytuacji, zarówno podatnik jak i urząd skarbowy otrzymają do końca lutego PIT-40. Jeśli otrzymamy taki druk musimy pamiętac, że w dalszym ciągu możemy rozliczyć się sami, jeśli zdecydujemy, że chcemy skorzystać z przysługujących nam ulg i odpisów.Złożenie przez pracownika PIT-12 nie oznacza bowiem, że definitywnie rezygnuje z tego uprawnienia.

Co zrobić z PIT 11, jeśli dostałem ich kilka?

Pit 11 jest podstawą do dalszego działania prowadzącego do rocznego rozliczenia się z organami podatkowymi. Informacje zawarte w tym formularzu należy umieścić we właściwych polach zeznania PIT 36 lub PIT 37 wypełnianego samodzielnie w wersji papierowej lub jako PIT online. W przypadku, kiedy w czasie minionego roku podatkowego 2016 podatnik uzyskiwał przychody z różnych źródeł, powinien otrzymać PIT- 11 od każdego płatnika. Należy więc zsumować kwoty w nich podane i wpisać w jednej rubryce, jeśli są to przychody z tych samych źródeł (np. mając kilka umów o pracę, przychody ze stosunku pracy należy wykazać łącznie jako należności ze stosunku pracy, a kwoty z innych źródeł, np. zasiłki należy wykazać łącznie w rubryce: inne źródła).

Co zrobić z PIT 11, jeśli podane są w nim nieprawidłowe dane?

Podatnik, który otrzymał PIT-11 nie ma możliwości korygowania tej informacji. Może on natomiast zgłosić płatnikowi swoje  zastrzeżenia. Jeżeli wystawiona informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy  została sporządzona niezgodnie ze stanem faktycznym, należy dokonać korekty PIT-11.

Korekta wymagana jest np. wtedy, gdy wprowadzono niewłaściwe kwoty przychodu czy pobranych zaliczek. Korektę konieczna jest również wówczas, jeżeli w informacji PIT-11 wpisano błędne dane podatnika (pracownika, zleceniobiorcy) bądź płatnika (firmy) (art. 81 Ordynacji podatkowej).

Korekty dokonuje płatnik w ten sposób, że  sporządza i przekazuje informację korygującą PIT-11, którą przesyła zarówno do pracownika, jak i właściwego urzędu skarbowego.

Zdarza się, że pomyłki dotyczą nie tylko jednego podatnika. Może to się zdarzyć np. przy zmianie programu do rozliczania pit lub innego programu z którego korzysta płatnik. W takim przypadku należy skorygować wszystkie informacje PIT-11 wystawione z błędami, a korekty przesłać do wszystkich pracowników oraz urzędów skarbowych.

Dostałem pit 11. Co robić? Jeśli podatnik nie otrzyma od pracodawcy lub innego płatnika informacji PIT-11, nie zwalnia to podatnika ze złożenia zeznania rocznego. Termin rozliczenia pit 37 i pit 36  upływa 2 maja 2017. Osobiste upomnienie się o PIT-11 najczęściej jest skuteczne, ale jeśli nie przyniesie rezultatu, można poprosić o interwencję urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowej. Za uchybienie obowiązkom płatnika grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Program PIT od PITax.pl Łatwe podatki dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych udostępniany jest nieodpłatnie organizacjom pozarządowym w celu wsparcia w zbiórce 1% podatku dochodowego na ich rzecz. Zapraszamy do przekazania 1% podatku na wybraną przez siebie organizację.

Previous ARESZT DLA KIEROWCY ZA SPOWODOWANIE ŚMIERTELNEGO WYPADKU POD WPŁYWEM AMFETAMINY
Next NARKOTYKI W OPAKOWANIU PO GRZE KOMPUTEROWEJ

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Rozbita grupa zajmująca się przemytem narkotyków

Stołeczni policjanci z wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw rozbili zorganizowaną grupę przestępczą o charakterze zbrojnym. 15 zatrzymanych mężczyzn ma na swoim koncie m.in. przemyt znacznej ilości narkotyków

Wiadomości 0 Comments

Chcieli wyłudzić 120 tys. złotych

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z komendy stołecznej zatrzymali trzy osoby, które próbowały wyłudzić kredyt. 19-latka została zatrzymana jeszcze przed wypłatą gotówki w placówce, a chwilę później funkcjonariusze zatrzymali

Wiadomości 0 Comments

Wpadł poszukiwany ps.”Igor”

Policjanci wydziału kryminalnego zatrzymali kolejnego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. 48-letni Ireneusz W. ps. „Igor” ma do odbycia karę 4 lat pozbawienia wolności za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź