Jak wyjść z długów? Ratunkiem może być upadłość konsumencka!

Jak wyjść z długów? Ratunkiem może być upadłość konsumencka!

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które ma doprowadzić do umorzenia zobowiązań niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego. Ogłoszenie bankructwa jest często jedynym rozsądnym ratunkiem dla konsumenta, który stał się niewypłacalny z przyczyn niezależnych od jego woli. Na skutek przeprowadzenia postępowania upadłościowego możliwe jest uzyskanie oddłużenia, co do zasady, wszelkich zobowiązań pieniężnych. Wyjątkiem są alimenty, odszkodowanie na osobie, kara grzywny lub inna kara pieniężna zasądzona przez sąd karny i zobowiązanie celowo pominięte przez dłużnika.

Dłużnik winien spełnić trzy warunki, aby sąd ogłosił wobec niego upadłość. Pierwszym jest status konsumenta. Dłużnik nie może prowadzić działalności gospodarczej. Drugim jest stan niewypłacalności rozumiany jako utrata zdolności do spłaty wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Trzecim warunkiem jest to, aby dłużnik posiadał „centrum życia” na terenie kraju. W przeciwnym wypadku sąd może odrzucić wniosek z uwagi na swoją niewłaściwość.

Postępowanie inicjowane jest poprzez złożenie wniosku do odpowiedniego sądu rejonowego właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania dłużnika. W każdym przypadku będzie to sąd rejonowy z wydziałem gospodarczym ds. upadłościowych. Niezbędne jest także złożenie opłaty sądowej w wysokości 30 zł oraz 17 zł opłaty skarbowej, jeśli w sprawie występuje profesjonalny pełnomocnik (np. doradca restrukturyzacyjny lub adwokat). Po spełnieniu wymogów formalnych w terminie dwóch miesięcy następuje rozpatrzenie sprawy.

Kolejnym etapem jest postępowanie upadłościowe właściwe, które może być prowadzone w trzech trybach:

a) na zasadach ogólnych – jest to postępowanie prowadzone tylko w przypadku bardzo skomplikowanych spraw, w których występuje duża liczba wierzycieli lub dłużnik posiada dużej wartości majątek. Postępowanie takie jest nadzorowane przez sędziego komisarza, który sprawuje nadzór nad syndykiem sądowym. Tego typu tryb postępowania jest również prowadzony wobec przedsiębiorstw;

b) według uproszczonych reguł – jest zdecydowanie krótszym i najczęściej wybieranym sposobem procedowania. W tym przypadku przy postępowaniu właściwym nie ma nadzoru sędziego komisarz, a syndyk ma większą swobodę działania.

c) zgodnie z układem konsumenckim – jest to szczególny rodzaj procedowania, w którym nie dochodzi do ogłoszenia upadłości, a pod nadzorem sądu i nadzorcy sądowego dłużnik dąży do zawarcia układu (porozumienia) układu z wierzycielami. Układ konsumencki umożliwia wyjście z długów z obronną ręką przy jednoczesnym zachowaniu majątku.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma swoje plusy, jak i minusy. Należy się liczyć z tym, że ogłoszenie przez upadłości wiązać się będzie z utratą majątku, chyba że dojdzie do układu konsumenckiego. Z dniem ogłoszenia upadłości majątek dłużnika staje się tzw. masą upadłości. W jego skład wchodzą m.in. nieruchomości, cenne ruchomości, wierzytelności i spadki, do których został powołany upadły w toku postępowania upadłościowego. Skutkiem ogłoszenia upadłości jest także natychmiastowe powstanie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Skutkiem pozytywnym na pewno jest uzyskany komfort psychiczny, który nastaje z chwilą ogłoszenia upadłości. Następuje zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika. W sytuacji gdy możemy stwierdzić brak celowego działania dłużnika prowadzącego do niewypłacalności możemy mieć pewność uzyskania oddłużenia. Kolejnym plusem jest możliwość uzyskania środków na najem mieszkania w przypadku, gdy konsument traci nieruchomość w której zamieszkiwał. Jest to wsparcie udzielane ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na okres od roku do dwóch lat.

Previous Na co zwrócić uwagę kupując gramofon?
Next Jak zadbać o nienaganną czystość mebli? Wybierz profesjonalne pranie tapicerki

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

Wypożyczalnie samochodów w Warszawie przy dworcach, metrze, lotnisku – lista popularnych

Warszawa jako stolica Polski jest miastem często odwiedzanym zarówno przez Polaków, którzy mają do załatwienia jakieś sprawy, jak i przez obcokrajowców. Bardzo często dostają się nad Wisłę środkami transportu zbiorowego:

Strefa Biznesu 0 Comments

Jaki tusz do drukarki?

Sprzęt drukujący w każdym biurze będzie bez wątpienia bardzo ważnym elementem wyposażenia, na który należy zwrócić uwagę. Wybierając drukarkę dla swojej firmy trzeba bowiem między innymi pamiętać, że nie jest

Strefa Biznesu 0 Comments

99rent zmienia się na dobre!

99rent – jedna z czołowych firm z branży automotive, odświeża wizerunek marki i wprowadza nową identyfikację wizualną. Zmiana logo jest ukoronowaniem procesów, jakie zaszły w firmie w ostatnich miesiącach, a

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź